Rubric: Learning zone

Mô tả
Dự án dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi. Tham gia dự án, học sinh tự nghiên cứu, thiết kế, sắp xếp góc học tập cá nhân cách khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thú vị, học sinh có động lực học tập tích cực, thể hiện được sự khéo léo, khở năng sáng tạo, tư duy logic và các kỹ năng thế kỷ 21.