Rubric: 10 kỹ năng hàng đầu

Mô tả
Theo báo cáo Future of Jobs diễn ra vào tháng 10/2020, khi “sự gián đoạn kép” của các tác động kinh tế của đại dịch và sự gia tăng chuyển đổi tự động hóa, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum’s) đã nhận định có đến hơn 50% nhân viên cần được tái đào tạo vào năm 2025. Ước tính đến năm 2025, 85 triệu việc làm có thể bị thay thế do sự thay đổi phân công lao động giữa con người và máy móc. Báo cáo cũng cho thấy, 15% nhân viên của doanh nghiệp nằm trong mối đe doạ mất việc và 6% bị loại khỏi tổ chức. Bên cạnh đó, có đến hơn 97 triệu việc làm mới có thể xuất hiện thích ứng với sự phân công lao động mới giữa con người, máy móc và thuật toán. Để thích nghi với những công việc kiểu mới trong tương lai, cần trang bị 10 kĩ năng, chia thành 4 nhóm: Giải quyết vấn đề, Quản lí bản thân, Làm việc với người khác và Sử dụng và phát triển công nghệ
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Phân tích, tổng hợp để giải quyết vấn đề Sáng tạo và có những giải pháp đổi mới
Áp dụng các phương pháp học tập đa dạng, phù hợp với cá nhân, mang lại hiệu quả học tập Đưa ra các giải pháp học tập, nghiên cứu sinh động, hiệu quả
Quan sát và thấu cảm với vấn đề Làm rõ vấn đề Lên các ý tưởng để giải quyết vấn đề Thực hiện giải quyết vấn đề Cải tiến, sáng tạo các giải pháp
- Thực hiện lý luận hợp lý trong sự hiểu biết - Đưa ra những lựa chọn và quyết định phức tạp - Hiểu các kết nối giữa các hệ thống - - Xác định và đặt ra những câu hỏi quan trọng làm rõ các quan điểm khác nhau và dẫn đến các giải pháp tốt hơn - Lập khung, phân tích và tổng hợp thông tin để giải quyết vấn đề và trả lời các câu hỏi
Thể hiện sự độc đáo và sáng tạo trong học tập Phát triển, thực hiện và truyền đạt những ý tưởng mới Cởi mở và đáp ứng các quan điểm mới và đa dạng Hành động dựa trên các ý tưởng sáng tạo
- Có sự ảnh hưởng tích cực trong nhóm học tập - Thể hiện sự thấu hiểu được các thành viên - Truyền cảm hứng để các thành viên khác cùng cố gắng để xây dựng nhóm học tập
Chuyển dịch thói quen chơi Game, nghiện Game sang làm Game; Có khái niệm tư duy thiết kế tổng thể Xây dựng ý tưởng, cốt truyện, trò chơi, phần mềm, phim hoạt hình; Khái niệm Thiết kế đồ hoạ Phát triển tư duy phân tích yêu cầu và hoàn thiện sản phẩm, dự án Phát triển tư duy máy tính (computer thinking)
Khả năng tự phục hồi sau khủng hoảng, áp lực Khả năng chịu đựng căng thẳng và tính linh hoạt khi xử lý căng thẳng và linh hoạt đối mặt với những khó khăn, thử thách
Lập luận, giải quyết vấn đề và hình thành ý tưởng