Rubric: 10 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN :" SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC" - LỨA TUỔI 5-6

Mô tả
Dự án dành cho học sinh mầm non 5-6 tuổi Các thành viên của nhóm: Nguyễn Thị Thu Hiền Đặng Vũ Nhật Vy Bàn Thị Mai Đoàn Thị Tuyết
Các tiêu chí đánh giá
fullscreen
Tư duy mở và sẵn sàng khám phá
Phân tích, xác định mục tiêu, tình huống, nhiệm vụ học tập của dự án
Xác định và thu thập, xử lý thông tin phù hợp với dự án
Hình thành ý tưởng
Sử dụng toán học và tư duy tính toán
Lập kế hoạch thực hiện
Thực hiện kế hoạch dự án
Tham gia tranh luận từ khả năng quan sát/ kiến thức thu thập được
Điều chỉnh trong quá trình thực hiện giải quyết vấn đề/ kế hoạch
Kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm