Thay đổi để phát triển bền vững

Thông tin tổng quan keyboard_arrow_down
banner image

Bạn sẽ nhận được gì sau khi hoàn thành khóa học?

Đó là:

• Hiểu biết về các kỹ năng và tính cách cần có ở người học (học sinh, sinh viên) để thích ứng với tương lai

• Hiểu biết về vai trò (ý nghĩa và mục đích) của việc người học trong vai trò “tham gia tích cực” trong giáo dục;

• Biết được các phương tiện và cách thức dạy học có sự tham gia của người học;

• Biết được các phương tiện và cách thức để nuôi dưỡng (thúc đẩy và hỗ trợ) về kỹ năng lãnh đạo cho người học;

• Có kiến thức về “mô hình xe đạp” trong giáo dục với sự liên quan đến biến đổi khí hậu; và

• Biết được các cách thức để sử dụng cách thức “đóng vai” trong lớp học khi mô phỏng về các sự việc tương lai

Tuần 1:

-

Tổng quan đánh giá
Đánh giá trung bình

0 / 5

star_border star_border star_border star_border star_border
Số lượt đánh giá

0

0 lượt đánh giá khác