Giảng dạy và học tập với Minecraft

Thông tin tổng quan keyboard_arrow_down
banner image

Học viện đào tạo Minecraft: Phiên bản giáo dục hướng dẫn giáo viên thông qua các phương pháp tốt nhất cho quá trình chuẩn bị và đơn giản hóa quá trình đào đạo M:EE cho tổ chức của họ. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp nhiều tài liệu đào tạo và tạo cảm hứng cho giáo viên bằng các ý tưởng để xây dựng một môi trường đào tạo mà trong đó tất cả giáo viên đều có thể sử dụng Minecraft: Phiên bản giáo dục.

Mục tiêu khóa học:

- Xác định các phương pháp tốt nhất được sử dụng để đào tạo giáo viên về cách áp dụng Minecraft trong quá trình giảng dạy và học tập.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên sử dụng Minecraft: Education Edition
- Khởi chạy một chương trình đào tạo Minecraft: Education Edition

Tuần 1:

-

Tổng quan đánh giá
Đánh giá trung bình

0 / 5

star_border star_border star_border star_border star_border
Số lượt đánh giá

0

0 lượt đánh giá khác